جمعه، آبان ۲۴، ۱۳۹۲

دیوانه ای که خود را...

بایدهای دنیا می شود قانون...

هیچ نظری موجود نیست: