شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۲

اسیری زیر سن قانونی

و آمادگی...
دبستان...
شرایط حقوق شهروندی در سرزمین من، برای کودکانی که خود را اسیر بازی بزرگان می کنند چقدر سخت است...دلت می آید بی حضور خورشید برایشان از طعم آفتاب سوختگی صحبت کنی؟!!!!

هیچ نظری موجود نیست: