سه‌شنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۹۰

فرهنگ آنگلوساکسون

نتیجه دو بار خروج از کبک...فرهنگ آنگلوساکسون به مراتب مودب تر از فرهنگ کبکی است.

توضیح اضافی نمی دهم. چون فقط نتیجه شخصی است و نظری است ساده.

سیما

*جامعه آماری این نظر دو ایالت نیوبرانزویک و اونتاریو بوده...

**کلاس ...جلسه...به قول رزا اینا دست از سر ما بر نمی دارن

***بیست و هفتم دفاع می کند و من نیستم...چقدر زود بزرگ شدیم دخترک عاشق

هیچ نظری موجود نیست: