جمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۱


برگذری و ننگری!   بازنگر! که بگذرد فقر من و غنای تو.......ا
نیما

۳ نظر:

Sima گفت...

بله...!!!

گانگ گفت...

grace a vous ma journée sera plus
agreable


وه که جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من

تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من

نیما گفت...

ناله زیر و زار من زارترست هر زمان...بس که به هجر میدهد عشق تو گوشتمال من!...بعله این توری هاست!